دسته: (10) فصل 1 – مجموعه ،الگو و دنباله

0

جزوه کامل ، مجموعه الگو و دنباله ها -فصل اول ریاضی دهم

در این جزوه تمام انچاه لازم دارین را با زبانی ساده و روان اموزش داده ایم ،مجموعه ، الگوها و انواع الگوهای خطی و غیر خطی ، دنباله های حسابی و هندسی ۱-مجموعه متناهی و نامتناهی ۲-مجموعه مرجع و متمم مجموعه در این بخش علاوه بر مجموعه مرجع و متمم...

مجموعه متناهی و نامتناهی

مجموعه متناهی و نامتناهی

مجموعه های متناهی و نامتناهی یادآوری : در سالهای گذشته و مخصوصا در سال نهم با مجموعه های زیر آشنا شدیم :   اعداد طبیعی اعدادی که از یک به بالا می باشند مثلا {۱,۲,۳,…} یا  {۱۱,۱۲,۱۳,…}  دو مجموعه از اعداد طبیعی هستند. اعداد حسابی اعداد طبیعی هستند به اضافه......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام
عدد اصلی یک مجموعه متناهی

عدد اصلی یک مجموعه متناهی

عدد اصلی یک مجموعه متناهی : تعداد عضوهای هر مجموعه متناهی مانند را عدد اصلی آن مجموعه نامیده و با نمایش می دهیم . مثلا مجموعه دارای چهار عضو است و عدد اصلی آن یعنی عدد اصلی اجتماع دو یا سه مجموعه : همچنین عدد اصلی متمم اجتماع دو مجموعه......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام

مجموعه مرجع و مجموعه متمم

مجموعه مرجع اینجا سعی می کنم این مفهوم را با مثال بررسی کنیم .می دانیم که مجموعه اعداد طبیعی است ، خوب می دانیم که در این مجموعه ، مجموعه های دیگری وجود دارد ، مانند مجموعه عددهای طبیعی فرد مجموعه عددهای طبیعی زوج یا مجموعه اعداد طبیعی که بر......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام

الگو -الگوی دنباله ها -مقدمه :الگو چیست ؟

الگو نگاه دقیقی به دنیای واقعی اطرافمان نشان می دهد که نظم خاصی بر جهان حاکم است که دلیل آن وجود قوانین ثابت طبیعی در جهان می باشد. در بسیاری از موارد این نظم موجود بصورت الگوهای ریاضی خود را نشان می دهد و در این متن قصد دارم به......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام

تمرینات حل شده الگو و دنباله

۱-برای الگوی زیر ، یک مدل ریاضی ارائه دهید و شکل دهم این الگو چند مربع دارد ؟   ۱)۲۰                  ۲)۱۰                  ۳)۱۲                  ۴)۱۹...

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام

الگوی خطی و غیر خطی

الگوی خطی اعداد ، یک دنباله ای از جملات است که اختلاف هر دو جمله متوالی آن برابر یک عدد ثابت است .مثلا الگوی اعداد زیر را ببینید : در الگوی بالا تفاضل بین هر دو عدد متوالی برابر عدد ۳ است.چنین الگوهایی را که در آنها اختلاف هر دو......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام
الگوهای غیر خطی(درجه دوم و درجه سوم)

الگوهای غیر خطی(درجه دوم و درجه سوم)

الگوهایی که جمله عمومی آنها درجه دوم است . قبل از هر چیز یاداوری می کنم که فرم جمله درجه دوم بصورت زیر است : حالا باید از این استفاده کنیم تا فرمول دنباله ای را بدست آوریم که غیر خطی و درجه دوم است .اما سوال اول آن است......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام
بدست آوردن جمله عمومی الگوهای خطی (درجه یک) الگوهای غیر خطی تا درجه سه

بدست آوردن جمله عمومی الگوهای خطی (درجه یک) الگوهای غیر خطی تا درجه سه

الگوی خطی، ما می دانیم که الگوی خطی به فرم است.و اختلاف هر دو جمله متوالی آن یک عدد ثابت است و برابر است ، خوب من می خواهم یه روش کلی و عمومی برای بدست اوردن جمله عمومی الگوها بدست بیاورم . این روش در اکثر الگوها جواب میده......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام
دنباله ها بخش ۱-مفهوم دنباله ها

دنباله ها بخش ۱-مفهوم دنباله ها

دنباله ها تعریف دنباله : دنباله یعنی مجموعه ای از اعداد که پشت سر هم قرار دارند ، به هر کدام از اعداد نباله یک جمله گفته می شود...

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام

در حال بارگذاری