ریاضی با طعم نعنا

ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

images10

ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

دیفرانسیل و انتگرال

images2

دیفرانسیل و انتگرال

ریاضی ۱

images4

پایه نهم(۱دبیرستان قدیم)‎‎

ریاضی ۲

images5

ریاضی ۲

حسابان و ریاضی۳

images6

حسابان و ریاضی۳

جبر و احتمالات

images7

جبر و احتمال

هندسه ۱

images9

هندسه ۱

هندسه ۲

images10

هندسه ۲

هندسه تحلیلی

images3

هندسه تحلیلی

عدد اصلی یک مجموعه متناهی ۰

عدد اصلی یک مجموعه متناهی

عدد اصلی یک مجموعه متناهی : تعداد عضوهای هر مجموعه متناهی مانند را عدد اصلی آن مجموعه نامیده و با نمایش می دهیم . مثلا مجموعه دارای چهار عضو است و عدد اصلی آن یعنی عدد اصلی اجتماع دو یا سه مجموعه : همچنین عدد اصلی متمم اجتماع دو مجموعه...

مجموعه ۰

مجموعه مرجع و مجموعه متمم

مجموعه مرجع اینجا سعی می کنم این مفهوم را با مثال بررسی کنیم .می دانیم که مجموعه اعداد طبیعی است ، خوب می دانیم که در این مجموعه ، مجموعه های دیگری وجود دارد ، مانند مجموعه عددهای طبیعی فرد مجموعه عددهای طبیعی زوج یا مجموعه اعداد طبیعی که بر...

مجموعه متناهی و نامتناهی ۰

مجموعه متناهی و نامتناهی

مجموعه های متناهی و نامتناهی یادآوری : در سالهای گذشته و مخصوصا در سال نهم با مجموعه های زیر آشنا شدیم :   اعداد طبیعی اعدادی که از یک به بالا می باشند مثلا {۱,۲,۳,…} یا  {۱۱,۱۲,۱۳,…}  دو مجموعه از اعداد طبیعی هستند. اعداد حسابی اعداد طبیعی هستند به اضافه...

معادله خط-شیب و عرض از مبدا خط (بخش دوم) ۰

معادله خط-شیب و عرض از مبدا خط (بخش دوم)

شیب خط می دانیم که فرم یک معادله خط  بصورت  می باشد که a را شیب خط و b را عرض از مبدأ می گوییم. اینجا عدد b  محل برخورد خط با محور عرض ها ( محور y  ها ) است . معادله خط   را رسم کنید. همچنین معادله...

معادله خط و رسم خط و انواع معادله خط (بخش اول) ۰

معادله خط و رسم خط و انواع معادله خط (بخش اول)

معادله خط رابطه ای است که بین طول وعرض نقاط  یک خط  وجود دارد. برخی پدیده ها با هم ارتباط دارند ، مثلا بین سن شما و سن پدرتان رابطه ای وجود دارد ،یا بین ضلع مربع  و محیط آن رابطه ای وجود دارد .و مثال های بسیار دیگر ،...


رفتن به نوارابزار