دسته: (10) فصل 6 – ترکیبیات یا شمارش

آنالیز ترکیبی ۳-اصل اساسی جمع

آنالیز ترکیبی ۳-اصل اساسی جمع

اصل اساسی جمع ما در بخش قبل در مورد اصل اساسی ضرب صحبت کردیم . در بخش اصل اساسی ضرب گفتیم که عملها بصورت مستقل انجام می شوند اما این عملیات بصورت دنباله دار و پشت سر هم و بر اساس یک ترتیب انجام می شوند . اکنون می خواهیم......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام
آنالیز ترکیبی ۲-اصل اساسی شمارش

آنالیز ترکیبی ۲-اصل اساسی شمارش

مطالعه خود را در جبر و احتمال با اصل اساسی شمارش آغاز می‌کنیم قاعده‌های حاصل جمع و حاصل ضرب، بیان این قاعده‌ها و کاربردهای اولیه آنها نسبتاً ساده به نظر می‌رسد. اما هنگام تحلیل مسائل پیچیده تر، غالباً قادریم مسئله را به بخشهایی قسمت کنیم که با به کارگیری این......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام
آنالیز ترکیبی چیست -مقدمه

آنالیز ترکیبی چیست -مقدمه

ترکیب –جایگشت-شمارش عمده ترین واژه هایی است که در آنالیز ترکیبی با آنها مواجه می شویم .گرچه در نظر اول ،این واژه ها ابتدایی و آسان جلوه می کند، اما در عمل و گای در کار با مسائل پیچیده ، تبدیل به معضل می شوند . هدف آنالیز ترکیبی ارائه......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام

در حال بارگذاری