دسته: (12د) فصل 5 – انتگرال

تست هاي انتگرال جانشینی

تست هاي انتگرال جانشینی

یک خودآزمایی در انتگرال روش جانشینی را که بصورت تست چهارجوابی است که می توانید اطلاعات خود را در این بخش از ریاضی محک بزنید....

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مثالهای حل انتگرال های تغییر متغیر (جانشانی) به کمک توابع مثلثاتی

مثالهای حل انتگرال های تغییر متغیر (جانشانی) به کمک توابع مثلثاتی

انتگرالهای تغغیر متغیر به کمک توابع مثلثاتی بخش 1  انتگرالهای زیر را محاسبه کنید 1-...

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
انتگرال های تغییر متغیر (جانشانی) به کمک توابع مثلثاتی

انتگرال های تغییر متغیر (جانشانی) به کمک توابع مثلثاتی

در انتگرالهای تغییر متغیر به انتگرالهایی برخورد می کنیم که حالتهای خاصی دارند .که اگر چه در ظاهر ،چند جمله ای هستند اما برای محاسبه آنها باید از تغییر متغیر به کمک توابع مثلثاتی استفاده کرد و بطور کلی با روشهای تغییر متغیر(جانشانی) متعارف قابل حل نیستند مثلا این انتگرال......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
چه زمانی از روش انتگرال گیری جانشانی یا روش جزء به جزء استفاده می کنیم؟

چه زمانی از روش انتگرال گیری جانشانی یا روش جزء به جزء استفاده می کنیم؟

سوالی که برای اکثر افراد مطرح می شود این است که ما چه زمانی از روش انتگرال گیری جانشانی و چه زمانی از روش انتگرال گیری جزء به جزء می توانیم استفاده کنیم ؟ برای جواب باید گفت که ما در حالت کلی و عمومی برای انتگرال گیری از قاعده......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
انتگرال گیری جزء به جزء به کمک تشکیل جدول

انتگرال گیری جزء به جزء به کمک تشکیل جدول

این حالت یکی از حالتهای خاص از روش جزء به جزء است که در معادلات دیفرانسیل کاربرد فراوانی دارد بگونه ای که اگر انتگرال ما بصورت باشد و در آن تابع یک چند جمله ای باشد و تابع یک تابع مثلثاتی مانند و یا  یا  باشد بطوریکه در آن تابع......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
انتگرال گیری به روش جزء به جزء-تکنیکهای انتگرال گیری

انتگرال گیری به روش جزء به جزء-تکنیکهای انتگرال گیری

انتگرال با روش جزء به جزء یکی از روشهای جالب انتگرال گیری است .شاید بشه گفت ممکن است پس از امتحان روشهای دیگر ،درنهایت شما این روش را انتخاب خواهید کرد .ایده این روش بسیار ساده است و از روش ضرب توابع و محاسبه مشتق ضرب توابع پیروی می کند......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مثالهای حل شده انتگرال گیری جانشانی

مثالهای حل شده انتگرال گیری جانشانی

در این پست چند نمونه سوال و تمرین از روش انتگرال گیری جانشانی برای شما آماده کرده ایم: قبل از مطالعه تمرینهای حل شده نگاهی داشته باشید به آموزش روش انتگرال گیری به روش جانشانی ...

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
روشها و تکنیکهای انتگرال گیری-انتگرال گیری جانشانی

روشها و تکنیکهای انتگرال گیری-انتگرال گیری جانشانی

آنچه که تاکنون در مورد انتگرال فراگرفتیم عبارت بود از انتگرال بر اساس قوانین پایه و فرولهای مشخص است ، اما ما برای محاسبه انتگرالها نمی توانیم همیشه از فرمولها از پیش تعریف شده استفاده کنیم ، چرا که دنیای انتگرال دنیای پیچیده ای است و عبارتهای انتگرال گیری گاهی ممکن......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت