برچسب گذاری توسط: سوال و جواب

حل یک سوال جالب از دامنه توایع-پاسخ یه سوال یکی از کاربران

حل یک سوال جالب از دامنه توایع-پاسخ یه سوال یکی از کاربران

در پاسخ یه سوال یکی از کاربران در مورد محاسبه دامنه یک تابع قبل از مطالعه سوال پستهای مرتبط زیر را یادآوری می کنیم تعریف تابع دامنه تابع چیست و چگونه بدست می آید؟...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
فرمولهای پایه توان و حل یک مساله جالب

فرمولهای پایه توان و حل یک مساله جالب

این پست بنابر سوال یکی از کاربران نوشته شده است ، یکی از کاربران سوالی پرسیده بود که مربوط به بخش توانها بود قبل از پاسخ به سوال لازم می دانم ابتدا مروری داشته باشیم بر فرمولهای پایه توان و سپس مساله را حل می کنیم....

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
خواص جزء صحیح و حل معادلات جزء صحیح

خواص جزء صحیح و حل معادلات جزء صحیح

تعریف تابع جزء صحیح (قبل از خواندن این پست حتما مرور کنید) خواص و ویژگیهای تابع جزء صحیح 1-همیشه به طوری که همچنین : 2- داریم که : 3-به ازای هر که عدد حقیقی باشد و هر که عدد صحیح است . داریم که : 4-به ازای هر  داریم :......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register