دسته: member

اصل ضرب

اصل ضرب (و)

پوریا قصد دارد به خاطر تولدش ،دوستش امین را دعوت کند. او می خواهد امین را هم به رستوران و هم به آب میوه فروشی ببرد. در رستوران از بین غذاهای موجود یک غذا را انتخاب کند و سپس در آّ میوه فروشی هم از بین آب میوه های موجود......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
جایگشت

جایگشت-جایگشت خطی

جایگشت مساله های آنالیز ترکیبی و شمارش سه دسته هستند 1-مساله هایی که هدفشان جابجایی است .یعنی آرایش چند شی در کنار هم. 2-مساله هایی که هدفشان انتخاب است . یعنی انتخاب r شی از بین n شی 3-مساله هایی که هدفشان انتخاب و جابجایی است. هر جا سخن از......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
جایگشت r شی از n شی ( ترتیب یا تبدیل)

جایگشت r شی از n شی ( ترتیب یا تبدیل)

جایگشت r شی از n شی ترتیب یا تبدیل تعداد جایگشتهای تایی از شیء متمایز یا به عبارتی تعداد انتخاب های شیء از بین شیء متمایز را که در آنها ترتیب قرار گرفتن مهم باشد ، با نمایش می دهیم و مقدار آن از دستور زیر محاسبه می شود: نکته......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
جایگشت

جایگشت‌ها و تبدیل‌های دوری یا دایره ای

جایگشت‌ ها و تبدیل‌های دوری یا دایره ای تا اینجا بحث ما درباره جایگشتهای خطی بود ، یعنی جابجایی و چیدن اشیا در یک ردیف بود ، اما گاهی با مساله ای برخورد می کنیم که مجموعه ای از اشیا یا افراد را میخواهیم دور یک میز دایره ای بشینند.من......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
جایگشت

جایگشت‌های باتکرار و یک در میان

من در مطلب قبلی در مورد جایگشتهای بدون تکرار و در حالت کلی بحث کردیم ، در این مطلب می خواهیم چند حالت جایگشتها را بررسی کنیم .و دانستیم که جایگشتها در مورد اشیاء دو به دو متمایز بود. 1- جایگشت‌های باتکرار گاهی ممکن است با جایگشتهایی مواجه شویم که......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
خلاصه مطالب جایگشت ها

خلاصه مطالب جایگشت ها

جایگشت در این بخش خلاصه و بصورت جمع بندی شده تمام مطالب مربوط به جایگشت را یادآوری می کنیم و مثالهایی متعدد را برای یادگیری بهتر حل می کنیم. مساله های آنالیز ترکیبی و شمارش سه دسته هستند 1-مساله هایی که هدفشان جابجایی است .یعنی آرایش چند شی در کنار......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
ترکیب

ترکیب

ترکیب مطلب را با مثالی آغاز می کنیم .فرض کنید پنج  عدد {1,2,3,4,5} داده شده باشند و از ما دو سوال زیر را می پرسند که باید حالتهای آنها را حساب کنیم الف)چند عدد سه رقمی می توان با این پنج رقم ساخت؟ ب)چند زیر مجموعه سه عضوی می توان......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
چند تمرین از ترکیب

چند تمرین از ترکیب

قبل از مطالعه تمرینات اگر در مورد ترکیب اطلاع ندارید حتما روی سطر زیر کلیک کنید و مطالب را یاد بگیرید آموزش ترکیب در آنالیز ترکیبیاتی 1-به چند طریق میتوان از میان 5 مرد و 3 زن ،یک گروه 5 نفری انتخاب کرد به طوریکه این گروه شامل حداقل 2......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
صفر گمراه کننده در آنالیز ترکیبی ،نکته مهم در ترکیبیات

صفر گمراه کننده در آنالیز ترکیبی ،نکته مهم در ترکیبیات

من در مطالب قبلی جایگشت‌های باتکرار و یک در میان در مورد جایگشت با تکرار صحبت کردیم و فرمولی هم برای ان بدست آوردیم تعداد جایگشتهای n شی که در آن شی مثل هم و  شی مثل هم و  شی مثل هم باشند برابر است با: ، اما نکته بسیار مهمی......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت