دسته: member

حد توابع -حد توابع در بی نهایت

حد توابع -حد توابع در بی نهایت

حد توابع در بی نهایت ما در بخش قبل توضیح دادیم که بینهایت چه مفهومی دارد ؟ و همچنین بحث حد بی نهایت را توضیح دادیم ،اکنون با حالتی دیگر از مفاهیم حد مواجه هستیم و آن هم حد در بی نهایت ،یعنی هر گاه متغیر ما به سمت بی......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد توابع -مفهوم بی نهایت

حد توابع -مفهوم بی نهایت

قبل از آنکه وارد بحث حد در بی نهایت بشویم تصمیم دارم در مورد مفهوم بی نهایت کمی توضیح بدهم ، البته قبلا بنده در دو مطلب حد بی نهایت را توضیح دادم ، لازم به ذکر است که ((حد بی نهایت)) و ((حد در بی نهایت )) با هم......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد توابع بخش ۹-مجانب قائم

حد توابع بخش ۹-مجانب قائم

مجانب قائم : وقتی صحبت از حد بی نهایت می شود ، عمدتا بیشترین کاربرد آن در پیدا کردن مجانب قائم است لذا قبل از ادامه بحث حد ، تصمیم داریم که در این مطلب نگاهی داشته باشیم به مقوله مجانب قائم. در هندسه تحلیلی ((مجانب)) به خطی گفته می......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد توابع -حد بی نهایت توابع مثلثاتی

حد توابع -حد بی نهایت توابع مثلثاتی

حد توابع مثلثاتی ما در بخش قبل مربوط به حد بی نهایت بیشتر در مورد توابع جبری صحبت کردیم اما اینک می خواهیم حالت خاص دیگری را مد نظر قرار دهیم و آن هم اگر تابع ما دارای عبارات مثلثاتی باشد آنگاه چگونه تعیین علامت می شود ، قبل از......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد توابع -حد بی نهایت توابع کسری

حد توابع -حد بی نهایت توابع کسری

ما در مورد بی نهایت با دو مبحث مواجه هستیم ۱-حد  بی نهایت : یعنی ممکن است متغیر  x ما به سمت عددی میل کند اما حد تابع برابر بی نهایت می شود ۲-حد در بی نهایت : در این حالت متغیر  x ما به سمت بینهایت میل کند اما......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد توابع بخش ۶-حد راست و حد چپ تابع

حد توابع بخش ۶-حد راست و حد چپ تابع

حدی که تاکنون مورد مطالعه قرار دادیم حالت کلی حد بود ، اما ممکن است ما با توابعی مواجه شویم که حد آن تابع در آن نقطه موجود نباشد اما در اطراف آن نقطه مثلا از سمت راست یا سمت چپ این حد موجود باشد .مثلا به تابع زیر دقت......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد توابع بخش ۵-قضیهٔ فشردگی یا ساندویچ در حد

حد توابع بخش ۵-قضیهٔ فشردگی یا ساندویچ در حد

در حسابان، قضیهٔ فشردگی یا ساندویچ قضیه‌ای مهم راجع به حد یک تابع است. معمولاً از این قضیه برای تأیید حد یک تابع از طریق مقایسهٔ آن با دو تابع دیگر که حدودشان معلوم و یا به سادگی قابل محاسبه است، استفاده می‌شود فرض کنید که به ازای تمام x هايي كه در بازه [a,b]  هستند تساوی......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد توابع بخش ۴-قضایای حد و محاسبه حد ۲-حد رادیکال و حد تابع مرکب

حد توابع بخش ۴-قضایای حد و محاسبه حد ۲-حد رادیکال و حد تابع مرکب

حد توابع بخش سوم قضایای حد ۱  قضیه ۷ : حد تابع زیر رادیکال ، هر گاه تابع ما  به شرط أنكه  c بزرگتر یا مساوی صفر باشد انگاه n  هر عدد طبیعی است. اما اگر c  کوچکتر از صفر باشد n   باید یک عدد فرد باشد...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
مفهوم ریاضی حد-بخش ۲

مفهوم ریاضی حد-بخش ۲

در بخش گذشته به مفهوم تئوری حد پرداخیتم ،در این مطلب می خواهم مفهوم ریاضی حد را بیان کنم . همانطور که قبل گفتیم ، اگر ما یک تابعی داشته باشیم که در این تابع مقدار متغیر ما به یک عدد نزدیک و متمایل باشد آنگاه مقدار تابع ما هم......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
روش تبدیل اعداد کسری به اعشار

روش تبدیل اعداد کسری به اعشار

من در یکی از مطالب گذشته به روش تبدیل اعداد اعشاری به کسری صحبت کردم ،اما در این پست می خواهم روش تبدیل کسر به اعشار را بیان کنم .برای این کار شما باید راحل زیر را انجام دهید : ۱-شما باید عددی را پیدا کنید که اگر این عدد......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register

در حال بارگذاری