دسته: member

بدست آوردن جمله عمومی الگوهای خطی (درجه یک) الگوهای غیر خطی تا درجه سه

بدست آوردن جمله عمومی الگوهای خطی (درجه یک) الگوهای غیر خطی تا درجه سه

الگوی خطی، ما می دانیم که الگوی خطی به فرم است.و اختلاف هر دو جمله متوالی آن یک عدد ثابت است و برابر است ، خوب من می خواهم یه روش کلی و عمومی برای بدست اوردن جمله عمومی الگوها بدست بیاورم . این روش در اکثر الگوها جواب میده......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
دنباله ها بخش ۱-مفهوم دنباله ها

دنباله ها بخش ۱-مفهوم دنباله ها

دنباله ها تعریف دنباله : دنباله یعنی مجموعه ای از اعداد که پشت سر هم قرار دارند ، به هر کدام از اعداد نباله یک جمله گفته می شود...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register

تمرینات بخش دنباله ها با پاسخ

بخش اول-مفهوم دنباله (اگر در مفهوم دنباله ها مشکل دارید ، قبل از دیدن سوالات بالا ، مقاله مفهوم دنباله ها را مطالعه کنید) ۱-جمله عمومی دنباله زیر چیست ؟ پاسخ : ابتدا ترتیب جملات را می نویسیم : صورت هر کسر برابر شماره جمله است ،مثلا صورت کسر جمله......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
دنباله ها بخش ۲-تصاعد و دنباله حسابی (مفهوم تصاعد و دنباله حسابی)

دنباله ها بخش ۲-تصاعد و دنباله حسابی (مفهوم تصاعد و دنباله حسابی)

بخش ۱دنباله حسابی(تصاعد حسابی) دبناله یا تصاعد حسابی در واقع یک رشته از اعداد است که در آن تفاوت هر عدد با عدد قبلی یک مقدار ثابت است .که ما به این مقدار ثابت قدر نسبت می گوییم.و آن را با نماد d  نمایش می دهیم.به عبارتی دیگر شما یک......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تمرینها و تست های حل شده دنباله حسابی

تمرینها و تست های حل شده دنباله حسابی

۱-در یک دنباله حسابی ،جملات سوم و هفتم به ترتیب ۲۰ و ۵۶ است .دنباله را مشخص کنید .جمله اول و قدر نسبت آن را بنویسید . پاسخ: ما می توانیم این سوال را به دو روش حل کنیم روش اول : روش دوم :همانطور که در آموزش خصوصیات و......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
(تصاعد) دنباله هندسی ۱ -مفهوم (تصاعد) دنباله هندسی

(تصاعد) دنباله هندسی ۱ -مفهوم (تصاعد) دنباله هندسی

تصاعد یا دنباله هندسی دنباله هندسی ، یک رشته از اعداد است که در آن هر جمله( به جز جمله اول ) از ضرب جمله قبلی در یک مقدار ثابت بدست می آید .که این مقدار ثابت را قدر نسبت می گوییم....

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تمرینات دنباله هندسی با پاسخ تشریحی

تمرینات دنباله هندسی با پاسخ تشریحی

۱-چند دنباله هندسی با قدر نسبت   می توان ساخت ؟ دو مورد را بنویسید . پاسخ : بی نهایت ما با یک قدر نسبت بی نهایت دنباله هندسی می توانیم داشته باشیم مثلا: ۲-حاصلضرب بیست جمله اول دنباله هندسی زیر را محاسبه کنید . پاسخ : اولین کاری که اینجا......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حالاتی که به مجبور به محاسبه حد چپ و راست هستیم+فیلم

حالاتی که به مجبور به محاسبه حد چپ و راست هستیم+فیلم

در این بخش در ۴ فیلم آموزشی کوتاه به شما آموزش می دهیم که در چه مواقعی باید از حد چپ و راست استفاده کنید می دانیم که وجود حد در نقطه، مستلزم وجود حد چپ و راست در آن نقطه و برابر بودن این دو مقدار است ،در بسیاری......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تستهای بخش حد با پاسخ تحلیلی-جزء صحیح

تستهای بخش حد با پاسخ تحلیلی-جزء صحیح

۱-اگر آنگاه  a+b کدام است ؟ ۱)۱                   ۲)۲                   ۳)-۱                        ۴)-۲ جواب : ابتدا مساله را بصورت زیر تفکیک می کنیم :...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تبدیل اعداد اعشاری متناوب به کسر

تبدیل اعداد اعشاری متناوب به کسر

اعداد اعشاری متناوب ما در مطلب قبلی تبدیل اعداد اعشاری به کسر را توضیح دادیم و گفتیم که چگونه می توان یک عدد اعشاری ساده را به کسر تبدیل کرد .اکنون می خواهیم در مورد تبدیل اعداد اعشاری متناوب صحبت کنیم . قبل از آن یک مقدمه در مورد اعداد......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register

در حال بارگذاری