دسته: موضوعهای اصلی ریاضی

ترکیب و کاربرد آن در پیدا کردن زیر مجموعه ها

ترکیب و کاربرد آن در پیدا کردن زیر مجموعه ها

تعداد زیر مجموعه های k عضوی یک مجموعه n عضوی می دانیم که جابجایی اعضا در مجموعه ها ، مجموعه جدیدی ایجاد نمی کند ، اما هر گاه بخواهیم یک زیر مجموعه ای k  عضوی برای n عضو مجموعه  ایجاد کنیم ، این کار به روش قابل انجام است .......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
ترکیب و قضیه دو جمله ای

ترکیب و قضیه دو جمله ای

ترکیب و قضیه دو جمله ای یکی از کاربردهای مهم ترکیب در قضیه دو جمله ای و چند جمله ای است که می توانیم بدون نیاز به محاسبه کل عبارت براحتی ضریب یک جمله را بدست آوریم .من قبل از وارد شدن به بحث چند اتحاد را را یاد آوری......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت

ترکیب با تکرار و کاربرد آن در محاسبه تعداد جوابهای صحیح نامنفی معادلات

ترکیب با تکرار و کاربرد آن در محاسبه تعداد جوابهای صحیح نامنفی معادلات و ضرایب چند جمله ایها –بخش 1 فرمول ترکیب تا اینجا دانستیم که در فرمول ترکیب بالا همیشه مقدار r کوچکتر از n بود . اما در این مطلب میخواهیم حالتهایی را بررسی کنیم که باشد در......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت

تفاوت ترکیب و جایگشت یا ترتیب

تفاوت ترکیب و جایگشت یا ترتیب من در مطالب قبلی مفصل در مورد ترکیب ،جایگشت و ترتیب صحبت کردم در این مطلب ضمن جمع بندی ،میخواهم در مورد تفاوت این دو بیشتر اشاره کنم . برای همین مطابق جدول زیر برخی نکات را ذکر می کنم. ترکیب جایگشت نگاهی کلی......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
آنالیز ترکیبی چیست -مقدمه

آنالیز ترکیبی چیست -مقدمه

ترکیب –جایگشت-شمارش عمده ترین واژه هایی است که در آنالیز ترکیبی با آنها مواجه می شویم .گرچه در نظر اول ،این واژه ها ابتدایی و آسان جلوه می کند، اما در عمل و گای در کار با مسائل پیچیده ، تبدیل به معضل می شوند . هدف آنالیز ترکیبی ارائه......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
اصل جمع و شمارش

اصل جمع و شمارش

اصل جمع امین قصد دارد بخاطر قبولی در امتحانات به دوستش پوریا شیرینی بدهد. او دو گزینه را به دوستش پوریا پیشنهاد می دهد. رستوران یا آب میوه فروشی اگر به رستوران برود ،تنها یکی از 2 نوع غذای چلو خورشت قورمه سبزی و قیمه را می تواند انتخاب کند......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
اصل ضرب

اصل ضرب (و)

پوریا قصد دارد به خاطر تولدش ،دوستش امین را دعوت کند. او می خواهد امین را هم به رستوران و هم به آب میوه فروشی ببرد. در رستوران از بین غذاهای موجود یک غذا را انتخاب کند و سپس در آّ میوه فروشی هم از بین آب میوه های موجود......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
فاکتوریل 0

فاکتوریل

فاکتوریل فاکتوریل اگر یک عدد طبیعی باشد،حاصل ضرب اعداد طبیعی و متوالی از 1 تا را به صورت (n فاکتوریل) نمایش می دهیم . در واقع n! بصورت زیر تعریف می‌شود: مثال نماد فاکتوریل     محاسبه فاکتوریل اعداد 1 تا 5 : چند مثال برای یادگیری بیشتر 1) 2)...

جایگشت

جایگشت-جایگشت خطی

جایگشت مساله های آنالیز ترکیبی و شمارش سه دسته هستند 1-مساله هایی که هدفشان جابجایی است .یعنی آرایش چند شی در کنار هم. 2-مساله هایی که هدفشان انتخاب است . یعنی انتخاب r شی از بین n شی 3-مساله هایی که هدفشان انتخاب و جابجایی است. هر جا سخن از......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
جایگشت r شی از n شی ( ترتیب یا تبدیل)

جایگشت r شی از n شی ( ترتیب یا تبدیل)

جایگشت r شی از n شی ترتیب یا تبدیل تعداد جایگشتهای تایی از شیء متمایز یا به عبارتی تعداد انتخاب های شیء از بین شیء متمایز را که در آنها ترتیب قرار گرفتن مهم باشد ، با نمایش می دهیم و مقدار آن از دستور زیر محاسبه می شود: نکته......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت