دسته: مجانب

حدتوابع بخش ۱۴-مجانب افقی

حدتوابع بخش ۱۴-مجانب افقی

مجانب افقی یکی از کاربردهای حد در بی نهایت ، بدست آوردن مجانب افقی است .این مجانب از حد گیری در بی نهایت بدست می آید . اگر y=f(x)  تابع مورد نظری باشد و متغیر x  به سمت بي نهايت ميل كند حد تابع ما برابر L  شود این مقدار......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام
حد توابع بخش ۹-مجانب قائم

حد توابع بخش ۹-مجانب قائم

مجانب قائم : وقتی صحبت از حد بی نهایت می شود ، عمدتا بیشترین کاربرد آن در پیدا کردن مجانب قائم است لذا قبل از ادامه بحث حد ، تصمیم داریم که در این مطلب نگاهی داشته باشیم به مقوله مجانب قائم. در هندسه تحلیلی ((مجانب)) به خطی گفته می......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام