دسته: تابع نمایی و لگاریتمی

تست های کنکور سراسری بخش لگاریتم

در این آزمون خودرا در بخش لگاریتم محک بزنید و با این شیوه آموزشی مناسب و آسان نقاط قوت و ضعف خودرا دریابید. راهنمایی: آزمون را شروع کنید:...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
روش حل معادلات لگاریتمی

روش حل معادلات لگاریتمی

معادلات لگاریتمی برای حل معادلات لگاريتمي کافی است مراحل زﻳﺮ را انجام دﻫﻴﺪ . 1) تمام مبناهاي لگاريتم های معادله را توسط فرمولهای لگاريتم  يکسان کنيد . 2)طرفين معادله را بر اساس عبارتی از ﻳﻚ  لگاريتم نماﻳﺶ دﻫﻴﺪ . 3) با حذف لگاريتم از طرﻓﻴﻦ معادله و حل معادله جبری......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
لگاریتم طبیعی و تابع نمایی عدد نپر

لگاریتم طبیعی و تابع نمایی عدد نپر

در این پست می خواهم راجع به لگاریتم طبیعی یعنی همان لگاریتم معمولی اما در پایه عدد نپر e صحبت کنیم . در ابتدا مروری داریم بر مفهوم این تابع و کاربردهای آن . ما می دانیم که لگاریتم را بصورت زیر می نویسند : که در اینجا لگاریتم x در......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
عدد e عدد نپر یا اویلر

عدد e عدد نپر یا اویلر

عدد   e  به عدد نپر معروف است که مقدار تقریبی آن برابر است با : e=2.718218284………… و از رابطه زیر بدست می آید : همچنین اگر x عدد حقیقی دلخواهی باشد داریم که تابع نمایی عدد نپر بصورت زیر است : که ما در اینجا   را  یک تابع......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
لگاریتم بخش 5-تمرینات حل شده لگاریتم

لگاریتم بخش 5-تمرینات حل شده لگاریتم

تمرینات حل شده لگاریتم بصورت فایل پی دی اف برای دانلود برای دانلود فایل کلیک کنید   روش حل معادلات لگاریتمی  سوالات امتحانی لگاریتم با پاسخ تشریحی ، منتخبی از سوالات امتحانی مدارس برتر کشور 1-حاصل لگاریتم  را حساب کنید ؟ 2-اگر باشد ، مقدار چیست ؟ 3-معادله را حل......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
لگاریتم بخش 3-قوانین و قضایای لگاریتم

لگاریتم بخش 3-قوانین و قضایای لگاریتم

یکی از جالبترین و پرکاربردترین قوانین لگاریتم ، لگاریتم ضرب است ....

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
لگاریتم بخش 2 -انواع لگاریتم

لگاریتم بخش 2 -انواع لگاریتم

بخش اول لگاریتم _مفهوم لگاریتم ما به لگاریتم در مبنای 10 ، لگاریتم عمومی و یا پایه هم می گوییم .شاید شما برخی مواقع لگاریتمی را می بینید که عدد مبنای آن نوشته نشده است ، مانند : log(100) لگاریتم اعشاری :این حالت نشان دهنده همان لگاریتم در مبنای 10......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
لگاریتم بخش 1-مفهوم لگاریتم

لگاریتم بخش 1-مفهوم لگاریتم

مفهوم لگاریتم قبل از اینکه وارد مفهوم لگاریتم شویم باید این سوال را بپرسیم که ، ما دو عدد داریم حالا باید یک عدد را چند بار در خودش ضرب کنیم تا عدد دوم  بدست آید ؟ مثال : عدد 2 را چند بار باید در خودش ضرب کنیم تا......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register