دسته: تابع

نمونه سوالات امتحانی نهایی و تست کنکور -تابع یک به یک

نمونه سوالات امتحانی نهایی و تست کنکور -تابع یک به یک

تابع یک به یک ۱-آیا تابع  یک به یک است ؟ (امتحان نهایی حسابان –خرداد ۹۳) جواب: تابع فوق یک به یک نیست.  ...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
نمونه سوالات امتحانی و تست های حل شده توابع زوج و فرد

نمونه سوالات امتحانی و تست های حل شده توابع زوج و فرد

آموزش توابع زوج و فرد ۱-زوج و فرد بودن تابع  را معلوم کنید .(امتحان نهایی حسابان دی ماه ۹۱) جواب تابع زوج است....

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
توابع زوج و فرد

توابع زوج و فرد

توابع زوج و فرد تابع زوج اگر دامنه تابعی نسبت به مبدا متقارن باشد یعنی باشد این تابع زوج است .اکنون تعریف جامع را  ارایه  می دهیم. تابع را زوج گویند هر گاه دو شرط زیر را دارا باشد....

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
نمونه سوالات امتحانی ترکیب توابع با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات امتحانی ترکیب توابع با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات امتحانی ترکیب توابع با پاسخ تشریحی آموزش ترکیب دو تابع ۱-دو تابع و  را در نظر بگیرید (امتحان نهایی-سراسری-دی ۹۲) الف)دامنه  را بدون محاسبه  بدست آورید ب)ضابطه را بدست آورید. جواب: الف)...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
ترکیب توابع-ترکیب دو تابع

ترکیب توابع-ترکیب دو تابع

ترکیب توابع هر گاه خروجی یک تابع را به عنوان وروی یک تابع دیگر استفاده کنیم،یعنی در واقع دو تابع را با هم ترکیب کرده ایم  در شکل بالا دقت کنید ،همانطور که می بینید ما یک ماشین تولیدی داریم که وروی به تابع داریم ،حالا خروجی تابع به عنوان......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تمرینات و سوالات امتحاتی بخش دامنه توابع

تمرینات و سوالات امتحاتی بخش دامنه توابع

تمرینات و سوالات امتحاتی بخش دامنه توابع قبل از مطالعه تمرینات پست آموزش دامنه و برد تابع را مطالعه کنید سوال  ۱: طبق فرمولهای دامنه می دانیم که عبارت لگاریتمی باید بزرگتر از صفر باشد در نتیجه...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حل یک سوال جالب از دامنه توایع-پاسخ یه سوال یکی از کاربران

حل یک سوال جالب از دامنه توایع-پاسخ یه سوال یکی از کاربران

در پاسخ یه سوال یکی از کاربران در مورد محاسبه دامنه یک تابع قبل از مطالعه سوال پستهای مرتبط زیر را یادآوری می کنیم تعریف تابع دامنه تابع چیست و چگونه بدست می آید؟...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تمرینات حل شده بخش تعریف تابع

تمرینات حل شده بخش تعریف تابع

قبل از حل تمرینات پست تعریف تابع را مطالعه کنید ۱-اگر  یک تابع باشد ،مقدار a  را بدست آورید؟ چون طبق مساله گفته شده که رابطه بالا تابع است ، پس اگر زوج مرتبی داشته باشیم که مولفه های اولشان برابر بود آنگاه مولفه  های دوم نیز باید برابر باشند......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
خواص جزء صحیحی که باید بدانید!

خواص جزء صحیحی که باید بدانید!

تعریف تابع جزء صحیح (قبل از خواندن این پست حتما مرور کنید) در این پست که به در خواست و بنابر سوال کاربران است ، تصمیم دارم در مورد رابطه آیزنشتاین که یکی از خصوصیات بسیار مهم تابع جزء صحیح است صحبت کنیم  به یک رابطه بسیار مهم که به......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تابع بخش هفتم -تابع صعودی و نزولی

تابع بخش هفتم -تابع صعودی و نزولی

اگر در یک تابع با افزایش مقدار x  مقدار y  نیز افزایش یابد در این صورت ما تابع را اکیدا صعودی می نامیم .به تعبیری دیگر اگر به ازای هر x1 , x2   از دامنه تابع ، که  x1<x2  باشد آنگاه         باید (f(x1)<=f(x2  باشد .در این......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register

در حال بارگذاری