دسته: اعداد و نماها

رسم رادیکال 7 و رسم رادیکال 5 +رادیکال 2 برروی محور اعداد

رسم رادیکال 7 و رسم رادیکال 5 +رادیکال 2 برروی محور اعداد

بدلیل اسقبال فراوان دوستان از مبحث اعداد گنگ و مطرح شدن سوالات زیاد تصمیم گرفتم در پستی جداگانه به برخی سوالات دوستان پاسخ دهم . قبل از هر چیز برای مقدمه نوشته های زیر را برای مطالعه پیشنهاد می کنم نمایش اعداد گنگ بر روی محور اعداد رسم رادیکال رادیکال......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
رسم رادیکال رادیکال 2 یا همان جذر جذر 2 بر روی محور اعداد حقیقی

رسم رادیکال رادیکال 2 یا همان جذر جذر 2 بر روی محور اعداد حقیقی

قبل از اینکه ما وارد بحث شویم بهتر است نگاهی به لینک زیر داشته باشیم نمایش اعداد گنگ بر روی محور اعداد رسم رادیکال 7 و رسم رادیکال 5 +رادیکال 2 بر روی محور اعداد علاوه بر این مقدماتی را توضیح می دهم . همانطور که می دانیم در یک......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
روش تبدیل اعداد اعشاری به کسری

روش تبدیل اعداد اعشاری به کسری

این مطلب در پاسخ به سوال یکی از کاربران سایت نوشته شده است . روش تبدیل اعداد اعشاری به کسری  برای تبدیل اعداد اعشاری به کسری باید مراحل زیر را انجام دهیم : 1-ابتدا عدد اعشاری را با مخرج یک می نویسیم یعنی یک کسر ایجاد می کنیم که صورت......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
نمایش اعداد گنگ بر روی محور اعداد

نمایش اعداد گنگ بر روی محور اعداد

در این پست می خواهیم در مورد نمایش اعداد گنگ بر روی محور اعداد صحبت کنیم ، ما می دانیم که اعدادی مانند رادیکال 2 و یا ریشه عدد 3 ، اعداد گنگی هستند . نمونه زیر اعداد گنگ را نمایش می دهد قبل از ورود به بحث اصلی باید......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت