دسته: (12د) فصل 9 – مجانب

حد توابع بخش ۹-مجانب قائم

حد توابع بخش ۹-مجانب قائم

مجانب قائم : وقتی صحبت از حد بی نهایت می شود ، عمدتا بیشترین کاربرد آن در پیدا کردن مجانب قائم است لذا قبل از ادامه بحث حد ، تصمیم داریم که در این مطلب نگاهی داشته باشیم به مقوله مجانب قائم. در هندسه تحلیلی ((مجانب)) به خطی گفته می......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام