دسته: (10) فصل 7 – آمار و احتمال

پیشامد

اعمال روی پیشامدها

اعمال روی پیشامدها در بخش قبلی در مورد پدیده های تصادفی و پیشامدها و فضای نمونه ای صحبت کردیم ،اکنون در این بخش می خواهم در مورد اعمالی که می توان روی پیشامدها اعمال کرد مفصلا صحبت کنیم . ۱-متمم یک پیشامد :فرض کنیم فضای نمونه ای ما S باشد......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
احتمال 0

احتمال-پدیده های تصادفی و پیشامد

احتمال ۱-اکثر پدیده هایی که در اطراف ما رخ می دهند چه نوع پدیده هایی هستند ؟ ۲-این پدیده ها چگونه مشخص می شوند ؟ در جواب سوال اول باید بدانیم که اکثر پدیده هایی که در اطراف ما رخ می دهد یا پدیده های تصادفی هستند یا پدیده های...


در حال بارگذاری