دسته: (10) فصل 5 – تابع

جزوه کامل مبحث توابع ریاضی و انواع آن 13

جزوه کامل مبحث توابع ریاضی و انواع آن

مفهوم  توابع ریاضی یکی از مباحث مهم حساب دیفرانسیل و انتگرال است در این جزوه آنلاین تلاش کردیم هر نکته ای را که فکر می کنیم مفید است برای شما عزیزان جمع آوری کنیم . تابع یک مفهوم اساسی در حساب دیفرانسیل و انتگرال و در حالت کلی در آنالیز ریاضی است و در تعریف پیوستگی، مشتق و انتگرال کاربرد...

رسم نمودار تابع قدر مطلق

رسم نمودار تابع قدر مطلق

رسم نمودار تابع قدر مطلق 1-روش کلی رسم : در این روش ابتدا عبارات داخل قدر مطلق را تعیین علامت می کنیم و سپس در فواصل بدست آمده تابع را رسم می کنیم . در واقع تابع را در بازه های مشخصی رسم می کنیم . برای فهم بهتر یک......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
تمرینات و سوالات امتحاتی بخش دامنه توابع

تمرینات و سوالات امتحاتی بخش دامنه توابع

تمرینات و سوالات امتحاتی بخش دامنه توابع قبل از مطالعه تمرینات پست آموزش دامنه و برد تابع را مطالعه کنید سوال  1: طبق فرمولهای دامنه می دانیم که عبارت لگاریتمی باید بزرگتر از صفر باشد در نتیجه...

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
خواص جزء صحیح و حل معادلات جزء صحیح

خواص جزء صحیح و حل معادلات جزء صحیح

تعریف تابع جزء صحیح (قبل از خواندن این پست حتما مرور کنید) خواص و ویژگیهای تابع جزء صحیح 1-همیشه به طوری که همچنین : 2- داریم که : 3-به ازای هر که عدد حقیقی باشد و هر که عدد صحیح است . داریم که : 4-به ازای هر  داریم :......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
تابع بخش ششم – اعمال روی توابع

تابع بخش ششم – اعمال روی توابع

اعمال روی توابع تمام اعمال جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بر روی توابع قابل انجام است بصورت زیر : جمع توابع (f + g)(x) = f(x) + g(x) تفاضل دو تابع (f – g)(x) = f(x) – g(x) ضرب توابع (f · g)(x) = f(x) · g(x) تقسیم......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
تابع بخش پنجم -تابع معکوس یا تابع وارون 15

تابع بخش پنجم -تابع معکوس یا تابع وارون

تابع معکوس یا تابع وارون پذیر درریاضیات می دانیم که اگر f  تابعی از مجموعه  A  به مجموعه B  باشد آنگاه سوالی که مطرح می شود آن است آیا ما می توانیم برای این تابع یک رابطه معکوس پیدا کنیم و سوال دیگر تحت چه شرایط تابع ما معکوس پذیر...

تابع بخش سوم -تابع یک به یک

تابع بخش سوم -تابع یک به یک

تابع یک به یک 1-تعریف تابع از دیدگاه زوج مرتب :فرض کنید زوج مرتبی داریم از مجموعه A  به مجموعه B  ، این زوج مرتب را نمایش دهنده یک تابع یک به یک می گوییم هر گاه که مولفه های دوم زوجهای مرتب یکسان نباشند . نکته :در صورتی که......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
تابع بخش دوم – دامنه و برد توابع

تابع بخش دوم – دامنه و برد توابع

دامنه تابع    تعریف دامنه تابع : اگر A  و B  دو مجموعه  اعداد باشند و f  تابعی از A  به B  باشد ، مجموعه تمام مولفه های اول ، زوجهای مرتب (x,y)  متعلق به تابع f   را دامنه تابع می نامیم مثال : در تابع {(f={(1,2),(2,3),(5,7  مجموعه {1,2,5}  یعنی......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
دامنه و برد توابع متناهی 0

دامنه و برد توابع متناهی

دامنه و برد توابع متناهی در مقاله تعریف تابع مثال دمای اتاق را بررسی کردیم. اکنون در این مطلب می خواهیم از نگاهی دیگر این مثال را بررسی کنیم.در واقع بحث را گسترده تر می کنیم.جدول دمای اتاق از ساعت 8 صبح تا 7 شب را دوباره اینجا یادآوری می...