دسته: (10) فصل 4 – معادلات

نامساوی و نامعادلات  قدر مطلق-بخش ۳

نامساوی و نامعادلات قدر مطلق-بخش ۳

بخش دوم-معادلات قدر مطلق روش حل نامعادلات قدر مطلق شبیه به همان روش حل معادلات قدر مطلق است با این تفاوت که ما اینجا با نامساوی سر و کار داریم که بجای تساوی با نامساویهای بزرگتر یا کوچکتر سر و کار داریم. روش حل : ما می توانیم شبیه همان......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
Log In Register
معادلات و عبارات جبری قدر مطلق-قدر مطلق بخش ۲

معادلات و عبارات جبری قدر مطلق-قدر مطلق بخش ۲

قدر مطلق اعداد بخش اول ۱-عبارت قدر مطلق برابر یک عدد برای حل معادلاتی که دارای قدر مطلق هستن ۲ حالت برای ما اتفاق می افتد حالت اول عبارت زیر قدر مطلق بصورت مثبت از زیر قدر مطلق خارج می شود و حالت دوم عبارت زیر قدر مطلق با علامت......

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
Log In Register

در حال بارگذاری