دسته: (10)ریاضی

تساوی دو تابع 0

تساوی دو تابع

تساوی دو تابع من ابتدا قبل از آنکه مفهوم ریاضی تساوی دو تابع را مطرح کنم ، ابتدا می خواهم به زبان ساده این مطلب را بررسی کنم . فرض کنید دو تابع باشند. ما می دانیم تابع ورودی و خروجی دارد ، مثلا یعنی در اینجا ورودیهای تابع هستند...

جزوه جامع قدر مطلق و تابع قدر مطلق 0

جزوه جامع قدر مطلق و تابع قدر مطلق

1-قدر مطلق اعداد  2-معادلات و عبارتهای جبری قدر مطلق  3-نامعادلات قدر مطلق 4-تابع قدر مطلق 5-تمرینات تابع قدر مطلق 6-رسم نمودار تابع قدر مطلق 1-6-روش کلی رسم 2-6-رسم نمودار تابع 3-6-رسم نمودار تابع 4-6-رسم نمودار توابع شامل قدر مطلق به کمک تابع  و به روش انتقال : حالت1:تابع به فرم...

تابع قدر مطلق

 تابع قدر مطلق   من قبل از اینکه وارد این مبحث شوم توصیه می کنم حتما مباحث زیر را مطالعه کنید. 1-قدر مطلق اعداد 2-معادلات و عبارات جبری قدر مطلق 3-نامعادلات قدر مطلق تعریف :فرض کنید که x عددی حقیقی باشد ،قدر مطلق آن را به صورت نمایش می دهیم......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
معادله درجه دوم 0

جزوه جامع معادله درجه دوم

1-معادله درجه دوم چیست ؟ 2-حل معادله درجه دوم به روش تجزیه  برای حل معادله ره روش تجزیه باید از سه روش زیر استفاده کنیم الف)روش فاکتور گیری ب)روش اتحاد مزدوج ج)روش اتحاد جمله مشترک 3-حل معادله درجه دوم به روش ریشه گیری در این پست روش ریشه گیری و...

سهمی 0

معادله درجه دوم چیست ؟ مقدمه

معادله درجه دوم در بخش های قبل ما در مورد چند جمله ایها و درجه های آنها صحبت کردیم ،در این مبحث می خواهیم در مورد حالت خاصی از چند جمله ایها بحث کنیم که بزرگترین توان آن عدد 2 است به تعبیری دیگر این چند جمله ای درجه دو...

واسطه حسابی

واسطه حسابی و هندسی

جزوه کامل مبحث الگوها ،دنباله ها و دنباله های حسابی و هندسی واسطه حسابی و هندسی ما در مطالب قبلی در مورد واسطه حسابی و هندسی صحبت کردیم اما در این مطلب می خواهم بطور مفصل تری توضیح دهم . سوالات و درخواستهای متعددی از کاربران سایت برای ما ارسال......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
پیشامد

اعمال روی پیشامدها

اعمال روی پیشامدها در بخش قبلی در مورد پدیده های تصادفی و پیشامدها و فضای نمونه ای صحبت کردیم ،اکنون در این بخش می خواهم در مورد اعمالی که می توان روی پیشامدها اعمال کرد مفصلا صحبت کنیم . 1-متمم یک پیشامد :فرض کنیم فضای نمونه ای ما S باشد......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
احتمال

احتمال-پدیده های تصادفی و پیشامد

احتمال 1-اکثر پدیده هایی که در اطراف ما رخ می دهند چه نوع پدیده هایی هستند ؟ 2-این پدیده ها چگونه مشخص می شوند ؟ در جواب سوال اول باید بدانیم که اکثر پدیده هایی که در اطراف ما رخ می دهد یا پدیده های تصادفی هستند یا پدیده های......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
ترکیب و کاربرد آن در پیدا کردن زیر مجموعه ها

ترکیب و کاربرد آن در پیدا کردن زیر مجموعه ها

تعداد زیر مجموعه های k عضوی یک مجموعه n عضوی می دانیم که جابجایی اعضا در مجموعه ها ، مجموعه جدیدی ایجاد نمی کند ، اما هر گاه بخواهیم یک زیر مجموعه ای k  عضوی برای n عضو مجموعه  ایجاد کنیم ، این کار به روش قابل انجام است .......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
ترکیب و قضیه دو جمله ای

ترکیب و قضیه دو جمله ای

ترکیب و قضیه دو جمله ای یکی از کاربردهای مهم ترکیب در قضیه دو جمله ای و چند جمله ای است که می توانیم بدون نیاز به محاسبه کل عبارت براحتی ضریب یک جمله را بدست آوریم .من قبل از وارد شدن به بحث چند اتحاد را را یاد آوری......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت