دسته: (11) فصل 5 – مشتق

جزوه آموزش مشتق 9

جزوه آموزش مشتق

  مفهوم مشتق یکی از مفاهمی ریاضی است ، مفهومی که از دو دیدگاه متفاوت می توان به آن نگاه کرد . مفهوم اول روشی از دیدگاه فیزیک است که نیوتون آن را مطرح کرد و با دیدگاه فیزیکی به بررسی مشتق پرداخته و از آن برای بدست آوردن سرعت لحظه‌ای...

مشتق توابع 5- مشتق حاصلضرب دو تابع و تقسیم دو تابع

مشتق توابع 5- مشتق حاصلضرب دو تابع و تقسیم دو تابع

بخش 4 فرمولهای اساسی مشتق 1-مشتق حاصلضرب دو تابع : هر گاه دو تابعی داشته باشیم بصورت f(x)  و g(x)  مشتق حاصلضرب این دو تابع بصورت زیر بدست می آید . که در واقع برابر است با مشتق تابع اول ضربدر تابع دوم به اضافه مشتق تابع دوم ضربدر تابع......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مشتق توابع 4-فرمولهای اساسی و پایه مشتق

مشتق توابع 4-فرمولهای اساسی و پایه مشتق

ما در بخش قبل پوستری ارائه دادیم که در آن اکثر فرمولهای مشتق را شامل می شد ، اما اکنون تصمیم داریم برخی از این فرمولها را بصورت تک تک بررسی کنیم و برای فهم بهرت تمریناتی برای انها نیز حل کنیم . 1-مشتق یک عدد ثابت : حالتی است......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مشتق توابع 3 -فرمولهای مشتق

مشتق توابع 3 -فرمولهای مشتق

فرمولهای کابردی مشتق و مشتق گیری شما می توانید با کلیک بر روی تصویر بالا آن را در اندازه بزرگ مشاهده کنید سپس با کلیک اینجا آن را در رایانه خود ذخیره کنید تصویری که شامل اکثر فرمولهای کاربردی مشتق گیری و حد توابع می باشد...

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مشتق توابع ریاضی 2-مفهوم و تعریف ریاضی

مشتق توابع ریاضی 2-مفهوم و تعریف ریاضی

ما در بخش قبل به مفهوم تئوری و ذهنی مشتق پرداختیم ، و گفتیم که برای بدست آوردن شیب خط مماس بر منحنی باید شیب آن خط را در دو نقطه بی نهایت نزدیک به هم بدست آورد . خوب یعنی ما همیشه در منحنی ها با دو نقطه سروکار......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مشتق توابع بخش 1- مفهوم و منشا مشتق

مشتق توابع بخش 1- مفهوم و منشا مشتق

مفهوم مشتق یکی از مفاهمی ریاضی است ، مفهومی که از دو دیدگاه متفاوت می توان به آن نگاه کرد . مفهوم اول روشی از دیدگاه فیزیک است که نیوتون آن را مطرح کرد و با دیدگاه فیزیکی به بررسی مشتق پرداخته و از آن برای بدست آوردن سرعت لحظه‌ای استفاده......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت