دسته: (11) فصل 5 – مشتق

جزوه آموزش مشتق 9

جزوه آموزش مشتق

  مفهوم مشتق یکی از مفاهمی ریاضی است ، مفهومی که از دو دیدگاه متفاوت می توان به آن نگاه کرد . مفهوم اول روشی از دیدگاه فیزیک است که نیوتون آن را مطرح کرد و با دیدگاه فیزیکی به بررسی مشتق پرداخته و از آن برای بدست آوردن سرعت لحظه‌ای...

مشتق توابع ۵- مشتق حاصلضرب دو تابع و تقسیم دو تابع

مشتق توابع ۵- مشتق حاصلضرب دو تابع و تقسیم دو تابع

بخش ۴ فرمولهای اساسی مشتق ۱-مشتق حاصلضرب دو تابع : هر گاه دو تابعی داشته باشیم بصورت f(x)  و g(x)  مشتق حاصلضرب این دو تابع بصورت زیر بدست می آید . که در واقع برابر است با مشتق تابع اول ضربدر تابع دوم به اضافه مشتق تابع دوم ضربدر تابع......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
مشتق توابع ۴-فرمولهای اساسی و پایه مشتق

مشتق توابع ۴-فرمولهای اساسی و پایه مشتق

ما در بخش قبل پوستری ارائه دادیم که در آن اکثر فرمولهای مشتق را شامل می شد ، اما اکنون تصمیم داریم برخی از این فرمولها را بصورت تک تک بررسی کنیم و برای فهم بهرت تمریناتی برای انها نیز حل کنیم . ۱-مشتق یک عدد ثابت : حالتی است......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
مشتق توابع ۳ -فرمولهای مشتق

مشتق توابع ۳ -فرمولهای مشتق

فرمولهای کابردی مشتق و مشتق گیری شما می توانید با کلیک بر روی تصویر بالا آن را در اندازه بزرگ مشاهده کنید سپس با کلیک اینجا آن را در رایانه خود ذخیره کنید تصویری که شامل اکثر فرمولهای کاربردی مشتق گیری و حد توابع می باشد...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
مشتق توابع ریاضی ۲-مفهوم و تعریف ریاضی

مشتق توابع ریاضی ۲-مفهوم و تعریف ریاضی

ما در بخش قبل به مفهوم تئوری و ذهنی مشتق پرداختیم ، و گفتیم که برای بدست آوردن شیب خط مماس بر منحنی باید شیب آن خط را در دو نقطه بی نهایت نزدیک به هم بدست آورد . خوب یعنی ما همیشه در منحنی ها با دو نقطه سروکار......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
مشتق توابع بخش ۱- مفهوم و منشا مشتق

مشتق توابع بخش ۱- مفهوم و منشا مشتق

مفهوم مشتق یکی از مفاهمی ریاضی است ، مفهومی که از دو دیدگاه متفاوت می توان به آن نگاه کرد . مفهوم اول روشی از دیدگاه فیزیک است که نیوتون آن را مطرح کرد و با دیدگاه فیزیکی به بررسی مشتق پرداخته و از آن برای بدست آوردن سرعت لحظه‌ای استفاده......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب-تخفیف پاییزه تا شب یلدا, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register

در حال بارگذاری