دسته: (11) فصل 4 – حد و پیوستگی

تستهای بخش حد با پاسخ تحلیلی-جزء صحیح

تستهای بخش حد با پاسخ تحلیلی-جزء صحیح

1-اگر آنگاه  a+b کدام است ؟ 1)1                   2)2                   3)-1                        4)-2 جواب : ابتدا مساله را بصورت زیر تفکیک می کنیم :...

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
قضیه حد توابع کراندار 0

قضیه حد توابع کراندار

توابع کراندار ابتدا مختصری در مورد توابع کراندار توضیح می دهم یعنی توابعی که محدود هستند .به تعبیری دیگر توابعی هستند که به ازای ورودیهای مختلف ، خروجیهای محدودی دارند .و به تعبیر ریاضی برد این توابع محدود است. تعریف ریاضی : تابع را روی مجموعه Aکراندار گوییم هر گاه...

جزوه کامل آموزش حد توابع 10

جزوه کامل آموزش حد توابع

مفهوم حد توابع یکی از مباحث مهم حساب دیفرانسیل و انتگرال است در این جزوه آنلاین تلاش کردیم هر نکته ای را که فکر می کنیم مفید است برای شما عزیزان جمع آوری کنیم . حد یک مفهوم اساسی در حساب دیفرانسیل و انتگرال و در حالت کلی در آنالیز ریاضی است و در تعریف پیوستگی، مشتق و انتگرال کاربرد...

رفع ابهام حالتهای غیر از صفر صفرم

رفع ابهام حالتهای غیر از صفر صفرم

آنچه تا کنون در مورد رفع ابهام صحبت کردیم عموما در مورد حالت است و عمده ترین روشهای رفع ابهام را توضیح دادیم که بصورت زیر بودن : 1-تجزیه کسر 2-گویا کردن کسرها 3-تغییر متغیر 4-هم ارزی 5-قاعده هوپیتال بنابراین هر حالت مبهم دیگری که پیش می آید باید بر......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مثالهای حل شده حد گیری با قاعده هوپیتال

مثالهای حل شده حد گیری با قاعده هوپیتال

یادگیری نحوه حد گیری با قاعده هوپیتال  مثالهای قاعده هوپیتال در حد های زیر با استفاده از قاعده هوپیتال حد توابع را حساب کنید. 2-اگر  باشد آنگاه a کدام است ؟ (تست کنکور)  ...

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
رفع ابهام با قاعده هوپیتال

رفع ابهام با قاعده هوپیتال

قاعده هوپیتال اگر دو تابع مشتق پذیر در نقطه باشند ،  و حد این دو تابع در این نقطه برابر صفر باشد یعنی : و یا برابر بی نهایت باشد یعنی : بطوری که تقسیم (کسر ) این دو تابع بصورت زیر باشد :  و یا بصورت زیر باشد...

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
فرمولهای مفاهیم حد

فرمولهای مفاهیم حد

این قسمت بعنوان یک مرجع کامل برای کلیه فرمولهای مفاهیم حد ارائه شده است تا کاربران محترم با مراجعه به این پست برای حل مسائل ریاضی که به فرمولهای مفاهیم حد نیاز دارند آسان باشد و همچنین در این پست برای سادگی حفظ کردن فرمولهای مفاهیم حد آن ها را بصورتهای......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
رفع ابهام صفر صفرم توابع مثلثاتی

رفع ابهام صفر صفرم توابع مثلثاتی

برای رفع ابهام حالت صفر صفرم توابع مثلثاتی بطور عمومی ما می توانیم از چهار روش استفاده کنیم .که در این مطلب سه روش آن را آموزش می دهیم و روش چهارم را در مطلبی جداگانه بطور مفصل مورد بحث قرار خواهیم داد . این روشها به ترتیب زیر است......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
تمرینات حل شده رفع ابهام حد ، بخش 1

تمرینات حل شده رفع ابهام حد ، بخش 1

قبل از مطالع تمرینها توضیحات مقدماتی آن و روش حل را مطالعه کنید حالتهای مبهم حد و رفع ابهام حد آنها -روش تجزیه کسرها گویا کردن رادیکالها(ضرب در مزدوج) در تمرینات زیر حد را محاسبه و رفع ابهام کنید. جواب : در حد فوق مشخص است که با جایگذاری عدد......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت