دسته: (11) فصل 2 – تابع

جزء صحیح

تابع جزء صحیح و جزء صحیح اعداد

تابع جزء صحیح و جزء صحیح اعداد 1-جزء صحیح : برای هر عدد حقیقی مانند ،جزء صحیح این عدد ، بزرگترین عدد صحیحی است که از کوچکتر یا برابر آن است.در واقع جزء  که با نماد نمایش می دهیم بین دو عدد صحیح متوالی قرار می گیرد و برابر عدد......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
3

تست های کنکوری بخش تابع متناوب و دوره تناوب

در این آزمون خودرا نسبت به بخش تابع متناوب و دوره تناوب محک بزنید و با این شیوه آموزشی مناسب و آسان نقاط قوت و ضعف خودرا دریابید. راهنمایی: آزمون را شروع کنید:  

توابع متناوب و دوره تناوب

توابع متناوب و دوره تناوب

توابع متناوب و دوره تناوب شاید به شهر بازی رفته باشید و گذرتان به چرخ و فلک افتاده باشد ، اگر سوار چرخ و فلکه شده باشید حتما متوجه یه نکته شده اید که موقعیت شما بعد از هر زمان ثابت تکرار می شود ، به تعبیری دیگر مثلا چرخ......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
نمونه سوالات امتحانی و تست های کنکوری بخش تابع وارون پذیر

نمونه سوالات امتحانی و تست های کنکوری بخش تابع وارون پذیر

قبل از سوالات برای دیدن آموزش بخش تابع معکوس اینجا را کلیک کنید 1-ضابطه وارون تابع را بدست آورید.(امتحان نهایی حسابان-دی ماه 93) جواب:...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
نمونه سوالات امتحانی و تست های حل شده توابع زوج و فرد

نمونه سوالات امتحانی و تست های حل شده توابع زوج و فرد

آموزش توابع زوج و فرد 1-زوج و فرد بودن تابع  را معلوم کنید .(امتحان نهایی حسابان دی ماه 91) جواب تابع زوج است....

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
توابع زوج و فرد

توابع زوج و فرد

توابع زوج و فرد تابع زوج اگر دامنه تابعی نسبت به مبدا متقارن باشد یعنی باشد این تابع زوج است .اکنون تعریف جامع را  ارایه  می دهیم. تابع را زوج گویند هر گاه دو شرط زیر را دارا باشد....

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
نمونه سوالات امتحانی ترکیب توابع با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات امتحانی ترکیب توابع با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات امتحانی ترکیب توابع با پاسخ تشریحی آموزش ترکیب دو تابع 1-دو تابع و  را در نظر بگیرید (امتحان نهایی-سراسری-دی 92) الف)دامنه  را بدون محاسبه  بدست آورید ب)ضابطه را بدست آورید. جواب: الف)...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
ترکیب توابع-ترکیب دو تابع

ترکیب توابع-ترکیب دو تابع

ترکیب توابع هر گاه خروجی یک تابع را به عنوان وروی یک تابع دیگر استفاده کنیم،یعنی در واقع دو تابع را با هم ترکیب کرده ایم  در شکل بالا دقت کنید ،همانطور که می بینید ما یک ماشین تولیدی داریم که وروی به تابع داریم ،حالا خروجی تابع به عنوان......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تمرینات و سوالات امتحاتی بخش دامنه توابع

تمرینات و سوالات امتحاتی بخش دامنه توابع

تمرینات و سوالات امتحاتی بخش دامنه توابع قبل از مطالعه تمرینات پست آموزش دامنه و برد تابع را مطالعه کنید سوال  1: طبق فرمولهای دامنه می دانیم که عبارت لگاریتمی باید بزرگتر از صفر باشد در نتیجه...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حل یک سوال جالب از دامنه توایع-پاسخ یه سوال یکی از کاربران

حل یک سوال جالب از دامنه توایع-پاسخ یه سوال یکی از کاربران

در پاسخ یه سوال یکی از کاربران در مورد محاسبه دامنه یک تابع قبل از مطالعه سوال پستهای مرتبط زیر را یادآوری می کنیم تعریف تابع دامنه تابع چیست و چگونه بدست می آید؟...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register