دسته: (11) فصل 2 – تابع

جزء صحیح 0

رسم نمودار جزء صحیح حالت خاص

رسم نمودار جزء صحیح رسم نمودار برای رسم نمودار تابع را بدون در نظر گرفتن جزء صحیح یعنی  مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم: 1-ابتدا نمودار را رسم می کنیم . 2-خطوط موازی محور ها که از نقاط صحیح می گذرند را رسم می کنیم .(خطوطی مانند این...

جزء صحیح

نامعادلات جزء صحیح و خصوصیات آن

نامعادلات جزء صحیح و خصوصیات آن حل نامعادلات جزء صحیح مانند حل معادلات جزء صحیح است فقط باید با کمی دقت حالتهای مختلف آن را دسته بندی و حل می کنیم.در واقع بیشتر آنها را می توان به حالت که معادل یا که معادل است رساند. من ابتدا خصوصیات نامعادلات......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
جزوه جامع قدر مطلق و تابع قدر مطلق 0

جزوه جامع قدر مطلق و تابع قدر مطلق

1-قدر مطلق اعداد  2-معادلات و عبارتهای جبری قدر مطلق  3-نامعادلات قدر مطلق 4-تابع قدر مطلق 5-تمرینات تابع قدر مطلق 6-رسم نمودار تابع قدر مطلق 1-6-روش کلی رسم 2-6-رسم نمودار تابع 3-6-رسم نمودار تابع 4-6-رسم نمودار توابع شامل قدر مطلق به کمک تابع  و به روش انتقال : حالت1:تابع به فرم...

تابع قدر مطلق

 تابع قدر مطلق   من قبل از اینکه وارد این مبحث شوم توصیه می کنم حتما مباحث زیر را مطالعه کنید. 1-قدر مطلق اعداد 2-معادلات و عبارات جبری قدر مطلق 3-نامعادلات قدر مطلق تعریف :فرض کنید که x عددی حقیقی باشد ،قدر مطلق آن را به صورت نمایش می دهیم......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
جزوه کامل مبحث توابع ریاضی و انواع آن 13

جزوه کامل مبحث توابع ریاضی و انواع آن

مفهوم  توابع ریاضی یکی از مباحث مهم حساب دیفرانسیل و انتگرال است در این جزوه آنلاین تلاش کردیم هر نکته ای را که فکر می کنیم مفید است برای شما عزیزان جمع آوری کنیم . تابع یک مفهوم اساسی در حساب دیفرانسیل و انتگرال و در حالت کلی در آنالیز ریاضی است و در تعریف پیوستگی، مشتق و انتگرال کاربرد...

زوج یا فرد بودن توابع چند ضابطه ای و ترکیب توابع

زوج یا فرد بودن توابع چند ضابطه ای و ترکیب توابع

نکات کنکوری توابع زوج وفرد، در توابع چند ضابطه ای و ترکیب توابع ما در این پست می خواهیم بررسی کنیم که 1-چگونه زوج یا فرد بودن توابع چند ضابطه ای را تشخیص دهیم؟ 2-زوج یا فرد بودن یک تابع چه تاثیری بر ترکیب توابع دارد ؟  ...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تست های کنکور سراسری بخش تابع به همراه پاسخ تشریحی

تست های کنکور سراسری بخش تابع به همراه پاسخ تشریحی

تست های کنکور سراسری بخش تابع 1-اگر  و آنگاه ضابطه  کدام است ؟(کنکور سراسری 81) 1) 2) 3) 4) جواب : پاسخ گزینه 1 صحیح است ....

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تستهای کنکوری بخش تابع به همراه پاسخ تشریحی -بخش 1

تستهای کنکوری بخش تابع به همراه پاسخ تشریحی -بخش 1

1-اگر ضابطه برابر کدام است ؟ 1) 2) 3) 4) جواب :     پس گزینه 1 صحیح است ....

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تمرینات بخش نمودار قدر مطلق

تمرینات بخش نمودار قدر مطلق

در این پست تمرینات بخش نمودار مطلق را برای شما آورده ایم تا بیشتر در این زمینه تمرین داشته باشید و با نمونه سوال امتحانی نیز آشنا شوید 1-معادله  را به روش هندسی حل  کنید . (امتحان نهایی حسابان خرداد 93) جواب :   ما اینجا دو تابع خواهیم داشت یکی......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
رسم نمودار تابع قدر مطلق

رسم نمودار تابع قدر مطلق

رسم نمودار تابع قدر مطلق 1-روش کلی رسم : در این روش ابتدا عبارات داخل قدر مطلق را تعیین علامت می کنیم و سپس در فواصل بدست آمده تابع را رسم می کنیم . در واقع تابع را در بازه های مشخصی رسم می کنیم . برای فهم بهتر یک......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register