دسته: (11) فصل 1 – محاسبات جبری

مجموع جملات تصاعد هندسی

مجموع جملات تصاعد هندسی

مجموع n  جمله اول تصاعد هندسی : ما تصاعد هندسی را فرا گرفتیم و فهمیدیم که به کدام دنباله ،دنباله یا تصاعد هندسی می گویند ، اما اکنون می خواهیم مجموع این جملات دنباله را بدست آوریم لذا برای این کار از فرمول زیر استفاده می کنیم :  ...

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام