دسته: (11) جبر و احتمال

انتگرال بخش ۴-انتگرال توابع مثلثاتی

انتگرال بخش ۴-انتگرال توابع مثلثاتی

در این بخش می خواهم در مورد انتگرال توابع مثلثاتی سینوس و کسینوس و بقیه صحبت کنیم ،ما فهمیدیم که انتگرال و مشتق عکس هم هستند پس به سادگی و از فرمولهای مشتق توابع مثلثاتی خواهیم داشت که :...

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
ورود ثبت نام