دسته: (9) فصل 1 – مجموعه ها

کتاب پایه نهم ریاضی سال تحصیلی 94-95

نظریه مجموعه ها بخش 1 +فیلم

نظریه مجموعه ها بخش 1 +فیلم

در این مطلب علاوه بر شرح مفهوم چهار فیلم آموزشی رایگان هست که می توانید در پایان هر بخش دانلود کنید همه ما در زندگی روز مره خود عباراتی مانند مجموعه دوستان شخصی ، مجموعه همکلاسهای خودم و غیره بکار می بریم ، می دانیم که برخی از جمله ها......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
نظریه مجموعه ها بخش 2 نمایش هندسی مجموعه ها و زیر مجموعه ها

نظریه مجموعه ها بخش 2 نمایش هندسی مجموعه ها و زیر مجموعه ها

همه ما می دانیم که یک تصویر گاهی می تواند بهتر از یک کتاب ، گویا تر باشد . در ریاضیات تصویر نقش مهمی را ایفا می کند .در نظریه مجموعه ها نیز نمایش هندسی نقش مهمی را ایفا می کند ، یکی از این اشکال ((نمودار ون )) است......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
نظریه مجموعه ها بخش 3 عملیات مقدماتی در مجموعه ها

نظریه مجموعه ها بخش 3 عملیات مقدماتی در مجموعه ها

با نگاهی به بخشهای قبلی دانستیم که هر مجموعه اعضایی دارد و زیر مجموعه ، یک مجموعه مرجع است ، هر مجموعه متممی دارد و غیره اکنون این سوال مطرح می شود که آیا می تواند بین 2 یا بیشتر از 2 مجموعه ، ارتباطی ایجاد کرد ، و یا......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت