دسته: (9) فصل 5 – عبارتهای جبری

کتاب پایه نهم ریاضی سال تحصیلی 94-95

عبارت های جبری – یک جمله ایها 4

عبارت های جبری – یک جمله ایها

عبارت های جبری بخش اول –یک جمله ایها یک عبارت جبری که فقط شامل عمل ضرب و توان باشد ، یک جمله ای جبری می نامند . تعریف یک جمله ای :هر عبارت را که بصورت حاصلضرب یک عدد حقیقی در توان صحیح و نامنفی ، یک یا چند متغیر...

عبارتهای جبری -چند جمله ایها 1

عبارتهای جبری -چند جمله ایها

در بخش اول در مورد عبارتهای یک جمله ای صحبت کردیم  اکنون می خواهیم بحث چند جمله ایها را مطرح کنیم چند جمله ای تعریف چند جمله ای : هر گاه تعدادی یک جمله ای را با یکدیگر جمع جبری یا تفریق کنیم ،حاصل چند جمله ای است.

اتحادها-اتحاد مربع دو جمله ای 3

اتحادها-اتحاد مربع دو جمله ای

بخش سوم اتحادها اگر دو عبارت جبری به گونه ای باشد که به ازای هر مقدار برای متغیرهایشان حاصل یکسانی داشته باشد ، برابری جبری حاصل از آنها  را اتحاد جبری می نامیم. پس تساوی روبرو یک اتحاد است که به ازای هر x  برقرار است مفهوم اتحاد چیست و...

اتحاد مربع سه جمله ای ،اتحاد مزدوج و اتحاد جمله مشترک 1

اتحاد مربع سه جمله ای ،اتحاد مزدوج و اتحاد جمله مشترک

اتحاد مربع سه جمله ای اتحاد مربع سه جمله ای چگونه بدست می آید ؟ در فیلم آموزشی به تفصیل به این مساله می پردازیم .   حالا بعد از دیدن آموزش و شرح این اتحاد اکنون تمرین زیر را مرور می کنیم جواب تمرینات بالا را در فیلم آموزشی...

نابرابری یا نامساوی ها 0

نابرابری یا نامساوی ها

دوعدد حقیقی چه رابطه ای با هم دارند ؟ بزرگتر ،مساوی ، کوچکتر ؟ هر عدد حقیقی نا منفی چه حالتهایی دارد ؟ چگونه اعداد را روی بازه ها و محور نمایش دهیم ضرب و تقسیم و عمل جمع چه تاثیری بر نابرابری و نامساوی دارد جواب تمام سوالات بالا...

آموزش اتحاد و چند جمله ایهای و قدر مطلق با نرم افزار جئو جبرا 0

آموزش اتحاد و چند جمله ایهای و قدر مطلق با نرم افزار جئو جبرا

فایلهای آموزشی این پست توسط دبیر محترم  آقای اصلان الیاسی از استان خوزستان برای سایت ما فرستاده شده است در این پنج فایل آموزش های جالبی از اتحادها و جند جمله ایها و… که با نرم افزار جئو جبرا ساخته شده ،آموزش داده می شود   1-آموزش ساخت اتحاد :در این فایل...

پوستر اتحادهای جبری 0

پوستر اتحادهای جبری

پوستر اتحادهای جبری می تواند به عنوان زمینه صفحه رایانه استفاده شود که در هر بار باز شدن رایانه باعث یادآوری نکاتی شود این اولین قسمت از سری پوسترهای ریاضی خواهد بود         دانلود فایل پوستر