دسته: برنامه ریزی دانش اموزان

چگونه برنامه ریزی کنیم بخش ۱ 0

چگونه برنامه ریزی کنیم بخش ۱

در سلسله مقالاتی تصمیم دارم در مورد برنامه ریزی درسی و نحوه صحیح آن مطالبی بنویسم ،  قسمت اول از کجا آغاز کنیم؟ اکثر افراد وقتی در مورد برنامه ریزی صحبت می کنیم (به خصوص دانش آموزان و دانشجویان) تصور می کنند که باید هم اکنون قلم به دست بگیرند...

فرایند حل یک مساله 0

فرایند حل یک مساله

همه ما کم و بیش با مسایل ریاضی متعددی مواجه هستیم ، این مساله ها ممکن است مساله های ریاضی درسی و یا ممکن است مسائل کاری و روزمره باشد . سوالی که اینجا برای ما مطرح میشود این است که با چه مکانیزم و روشی مسائل را حل کنیم...


در حال بارگذاری