دسته: براي معلمان

یکپارچه سازی فناوری با آموزش در مدارس 0

یکپارچه سازی فناوری با آموزش در مدارس

در وهله اول شاید همه فکر کنند که منظور از یکپارچه سازی فناوری در مدارس یعنی اینکه  انواع و اقسام دستگاهها و وسایل تکنولوژی را وارد مدرسه و سیستم آموزشی کنیم.اگر چه  اینکار لازم است ،اما باید گفت که برای انجام این ادغام و وارد کردن فناوری در آموزش باید...

برنامه ریزی سالیانه برای معلمان 5

برنامه ریزی سالیانه برای معلمان

همه ما معلمان می دانیم که سیستم آموزشی ما مربوط به چند دهه است که به مرور زمان تکامل یافته است ، این تکامل اگر چه با فراز و نشیبهایی بوده است اما همواره در حال انجام است . اما هدف از این نوشته آن است که نه تنها دانش...

روشهای آموزش ریاضی 3

روشهای آموزش ریاضی

سالهاست که ریاضی جز جدا نشدنی از درسهای مدرسه تا دانشگاه شده است . همه ما کم وبیش با ریاضیات سر و کار داریم . امروز ریاضیات بحدی در همه علوم نفوذ کرده است . که آن را مادر تمام علوم می دانند . اما سوالی که همیشه ذهن بشر...


در حال بارگذاری