دسته: پوسترهای ریاضی

مثلثات بخش 10 -جدول مقادیر توابع مثلثاتی

در عکس زیر می توانید مقادیر و میزان تغییرات توابع مثلثاتی (که در مثلثات کاربرد دارد) را در دایره و بصورت جدول مشاهده کنید   مثلثات برای چاپ این پوستر می توانید آن را از این اینجا با فرمت پی دی اف دانلود کنید....

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
پوستر دامنه 0

پوستر دامنه

تابع فرم ریاضی تابع دامنه تابع توابع چند جمله ای توابع کسری که صورت و مخرج چند جمله ای باشند تمام اعداد حقیقی منهای ریشه مخرج توابع رادیکالی با فرجه زوج زیر رادیکال باید بزرگتر یا مساوی صفر باشد توابع رادیکالی با فرجه فرد دامنه به تابع زیر رادیکال بستگی...

فرمولهای پایه انتگرال -انتگرال بخش 6

فرمولهای پایه انتگرال -انتگرال بخش 6

فرمولهای پایه انتگرال را به صورت یک تصویر خدمت شما ارایه می شود...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
مشتق توابع 3 -فرمولهای مشتق

مشتق توابع 3 -فرمولهای مشتق

فرمولهای کابردی مشتق و مشتق گیری شما می توانید با کلیک بر روی تصویر بالا آن را در اندازه بزرگ مشاهده کنید سپس با کلیک اینجا آن را در رایانه خود ذخیره کنید تصویری که شامل اکثر فرمولهای کاربردی مشتق گیری و حد توابع می باشد...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
پوستر اتحادهای جبری 0

پوستر اتحادهای جبری

پوستر اتحادهای جبری می تواند به عنوان زمینه صفحه رایانه استفاده شود که در هر بار باز شدن رایانه باعث یادآوری نکاتی شود این اولین قسمت از سری پوسترهای ریاضی خواهد بود         دانلود فایل پوستر